در رویداد بلک فرایدی 8 آذر در مجتمع آرتمیس با تخفیف های هیجان انگیز منتظر شما هستیم.
فروشگاه کاوالی 10 تا 40 درصد تخفیف
دیوید جونز 10 تا 40 درصد تخفیف
فروشگاه لیسکا تا 80 درصد تخفیف
فروشگاه فرشید تا 70 درصد تخفیف
فروشگاه دایی 30 تا 70 درصد تخفیف
فروشگاه رابین تا 70 درصد تخفیف
فروشگاه میس اسمارت 99% در خرید دوم
ژوور- چیلیا تا 70 درصد تخفیف
ای دی ال تا 30 درصد تخفیفباقی فروشگاه ها بین 15 تا 30 درصد تخفیف