سی سال پیش در چنین روزهایی پاندا با هدف مشارکت در سازندگی و خودکفایی کشورمان تاسیس و به تولید و عرضه مجموعه زیبایی از پوشاک کودکان و خردسالان مبادرت ورزید و خدا را سپاس می گوییم که نامی نیک بر جای ماند . اطمینان داریم بسیاری از پدران امروز در دوران کودکی خود از زیبایی و لطافت و راحتی تولیدات پاندا لذت برده اند. و اکنون تولیدات پاندا را برای کودکان خود انتخاب و خریداری می نمایند احساس وظیفه و علاقه وافر به این آب و خاک ما را بر آن داشت تا سهم بیشتری در رشد و ارتقاء کمی و کیفی صنعت پوشاک کشورمان داشته باشیم . ترکیب سنی افراد جامعه را در نظر گرفتیم و تجربیات گذشته را با تکنولوژی روز و بهنگام پیوند زده و با تولید انواع البسه زنانه و مردانه دامنه فعالیت خود را گسترش دادیم و چنین بود که رام کات متولد شد.

فروشگاه ها

طبقه مثبت یک   اطلاعات تماس: 26254192