مردانه و زنانه بودن یا خطوط سخت و اشکال نرم ، برند مفیستو در انتقال تصویری از برندی با پایه های محکم در رابطه متقابل با اعتماد مشتریان ایجاد کرده است . این کار بازگوئی از یک حماسه صنعتی منحصر به فرد است . ماجراجویی مفیستو به حماسه خانواده مایکل مرتبط است و بالاتر از همه موفقیت برتری فرانسوی است که حاصل دانش مؤسس و کل تیم می باشد . تجلیل از 50 سالگی این شرکت در حال توسعه که شروع فعالیت خود را از آلمان و فرانسه داشته و سپس در سراسر جهان این روزها مفیستو در 86 کشور که به ارزش اصلی آن که وفادار است حضور پیداکرده . این تلاقی از انتظارات مشتریان در مورد راحتی و به دنبال لذت بردن از پیاده روی وفاداری از برندی با ظرافت بی انتها و بصیرت در برنامه ایی وسیع و بلند پروازانه است. بطور آشکار فرهنگ کشورها در قاره ها متفاوت است . نتیجه سبک راه رفتن در تصور افراد ترجمه ایی از مشاهدات و طراحی مدل های آینده می باشد . و این چگونگی اقتباس مفیستو از سلیقه آسیایی ها ، آمریکای شمالی و اروپایی می باشد . در 5 دهه ، برند در ضربیمتناوبی از اختتامیه مراکز فروش که هر کدام مدل هایی جدید با توجه به خطوط معمولی و فرم ها با فرمت بی وقفه ای از تجدید تکنولوژی ، برش مواد در لبه ها و مواد اولیه با کیفیت توسعه یافته است . در این نژاد از نوآوری و مدرنیته ، مفیستو توانسته است بُعد انسانی و بُعد صنعتی را برای تفکیک برند جدا نگه دارد و سال به سال قادربوده است در انطباق بازار تغییرات ایجاد کند .

موقعیت فروشگاه و اطلاعات تماس

  تلفن : 26253699
26253703