پوشاک ورزشی دایی یکی از شرکتهایی است که در امر تولید پوشاک ورزشی فعالیت می‌کند. مؤسس این شرکت علی دایی است. در مقاطعی تهیه البسه تیم ملی و تیمهای لیگ برتر در اختیار این شرکت بوده و هست.

فروشگاه ها

  اطلاعات تماس: 02126253913