فروشگاه كاوالى در سال ١٣٨٩ اولين شعبه خود را در مركز خريد ايران زمين تاسيس كرد و پس از دو سال دو شعبه ديگر خود را در مركز خريد ولنجك تاسيس نموديم واين بار مفتخر هستيم چهارمين شعبه خود را در مركز خريد آرتميس فرمانيه براى راحتى مشتريان عزيزى كه در اين منطقه سكونت دارند را افتتاح كنيم تمركز فعاليت ما در اين شعبه براى پوشاك بانوان ميباشد و به همراه طرحايى بسيار خاص و شيك در زمينه مانتو ولباس شب كه برازنده بانوى ايرانى است

فروشگاه ها

طبقه 1   اطلاعات تماس: 26253781
26253782